banner

Bahar titremesi izolýatorlary

 • BK-DS görnüşi çygly bahar daglary

  BK-DS görnüşi çygly bahar daglary

  BK-DS görnüşli bahar ýaprakly nemlendiriji, täsir titremesi meselesiniň professional çözgüdi, şonuň üçin oňa “ýörite titremäni izolýator” diýilýär.BK-DS-iň ýag gapagy dizaýny, suwuklygyň syzmagynyň öňüni alyp biler.BK-DS milli patent şahadatnamasyna eýedir, yrgyldy izolýasiýa netijeliligi 98% -e ýetip biler.

 • MA görnüşi Wibrasiýa garşy bahar daglary

  MA görnüşi Wibrasiýa garşy bahar daglary

  Low Tebigy ýygylyk derejesiniň pes dizaýny we ED we boýag bilen bejermek.
  Heat heatylylygy bejermekden we stresleri ýok etmekden soň bahar, uzak ömri.
  → aşaky süýşmä garşy we klapana garşy zarba bolt dizaýny, ýokary howpsuzlyk.
  Installation Simönekeý gurnama we beýikligi we derejesini hakyky zerurlyklara görä sazlap bilýär.

 • MB görnüşi Wibrasiýa garşy bahar daglary

  MB görnüşi Wibrasiýa garşy bahar daglary

  Body Beden materialy şar görnüşli demirdir.
  → sferik çoýun demir bedeni, galvanizli bejermek, howanyň gowy garşylygy.
  → Specialörite gurluş dizaýny, beýikligi hakyky zerurlyga görä sazlap bolýar.
  → ýeňil we berk görnüş, aňsat gurnama;Her dürli mehaniki içerki yrgyldy izolýasiýasy üçin amatly.

 • MC görnüşi Wibrasiýa garşy bahar daglary

  MC görnüşi Wibrasiýa garşy bahar daglary

  Low Tebigy ýygylyk derejesiniň pes dizaýny we ED we boýag bilen bejermek.
  Heat heatylylygy bejermekden we stresleri ýok etmekden soň bahar, uzak ömri.
  → aşaky süýşmä garşy we klapana garşy zarba bolt dizaýny, ýokary howpsuzlyk.
  Installation Simönekeý gurnama we beýikligi we derejesini hakyky zerurlyklara görä sazlap bilýär.

 • MD görnüşi Wibrasiýa garşy bahar daglary

  MD görnüşi Wibrasiýa garşy bahar daglary

  → MD görnüşli bahar depeleri bahar örtügi we bahar oturgyjy howa çydamly rezin ýa-da sferik çoýun we gyzgyn galvanizli bejergidir.
  Installation simpleönekeý gurnama, sazlap bolýan boltlar zerur bolanda beýikligi we derejäni sazlamak üçin ulanylyp bilner.

 • ME Wibrasiýa garşy Bahar daglary

  ME Wibrasiýa garşy Bahar daglary

  Spring Bahar import edilýän polat simden ýasalýar we ýörite ýylylyk bejergisinden soň titremäni izolýasiýa täsiri gowy.
  The Mehaniki bedeniň titremesi bilen iberilýän sesi izolirläp we sesiň öňüni almak maksadyna ýetip biler.