banner

Kauçuk wibrasiýa izolýatorlary

 • BKHQ görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  BKHQ görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

   Elastik element: Kauçuk
   Metal bölegi: Gök sink bilen örtülen polat
   Programma: benzin dwigateli, motor, generator, kompressor, hereketlendiriji, elektrik nasosy, kondisioner.

 • BKDR görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  BKDR görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

   BKDR rezin monta ofynyň ýönekeý gurluşy, gurmagy aňsatlaşdyrýar.
   Tebigat rezin bilen, titremäniň ýygylygy 15Hz (900RPM) pes bolsa, ýokary deflýasiýa bolýar.
   Kük 200 kg-dan 1200 kg-a çenli.
   Heatingyladyşda, kondisionerde, nasoslarda, janköýerlerde, kompressorda, dolandyryş şkafynda giňden ulanylýar.

 • BKP görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  BKP görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  BKP ýörite işlenip düzülen, agramy ykjam we gurmak aňsat bolsa-da, pes ýüklerde uly deflýasiýa berip biler.Allhli uçarlarda pes ýygylykly yrgyldylary izolýasiýa etmek üçin amaly programmalar üçin ideal.Elektron gurallarynda, ölçeg enjamlarynda we synag öýjüklerinde passiw yrgyldy izolýasiýasyny üpjün edýär.Pes ýygylykdaky duşmanlar.

 • BKM görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  BKM görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  Bu montajyň asyl dizaýny kiçi göwrümli we ýönekeý gurnama gämi dwigateli üçin.Şok ýagdaýy üçin gowy.Metalokarky metal gapak rezini ýagdan gorap biler.Dürli görnüşler we daglaryň gatylygy bar, ýük aralygy 32 kg-dan 3000 kg-a çenli, tebigy ýygylygy bolsa 8Hz-den pes.Wibrasiýa izolýasiýasy gaty ýokary.

 • BKH görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  BKH görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  Kauçuk gurnama dik we radial ugurda gowy yrgyldy izolýasiýasyny alyp biler, esasanam 25Hz (1500rpm) tolgundyryjy generator we hereketlendiriji üçin.Kauçuk metal bölegi bilen wulkanizasiýa edilýär, titremäni netijeli güýçlendirip biler.Howpsuz dizaýn enjamlaryň howpsuzlygyny gorap biler.Rangeük aralygy giň we deflýasiýa az, tolgundyrylan ýygylyk 1500rpm-den 3500rpm-e çenli bolmaly.

 • BKVE görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  BKVE görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  Kauçuk gurnama her dürli mehaniki zatlary goldaýar we täsiriň we artykmaç ýüküň öňüni almak üçin dik güýji netijeli siňdirip biler.

 • BKDE görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  BKDE görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  Stud Sandwiç dag wibrasiýa izolýatorlary, islenmeýän zarbalary azaltmak we enjamyň ömrüni tygşytlamak üçin ýönekeý we täsirli çözgüt hödürleýär.

 • BKDD görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  BKDD görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  → Elastik element: rezin
  → Metal bölegi: Ak galvanizli polat UN-IS2081
  → Programma: Merkezden gaçyryş maşyn, nasos, elektrik motor, 1200rpm-den ýokary iş tizligi bilen kompressor.

 • BKVD görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  BKVD görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  → Elastik element: rezin
  → Metal bölegi: Ak galvanizli polat UN-IS2081
  → Programma: Merkezden gaçyryş maşyn, nasos, elektrik motor, 1200rpm-den ýokary iş tizligi bilen kompressor.

 • BKVV görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  BKVV görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  Kauçuk dakmak, tebigy reziniň ýokary güýji, ýörite ýerüsti bejergisi bolan metal bölegi, baglanyşyk güýji 40kg / C çenli bolýar.Igueadawlyk ömri gaty gowy, her dürli ownuk generator, nasos, motor we merkezden gaçyryş maşynlary üçin amatly.Gurnamak ýönekeý we spesifikasiýasy giňdir.8 mm-den 150 mm-e çenli daşky diametri her dürli izolirlenen enjamlara laýyk bolup biler.