banner

Takyk wibrasiýa izolýasiýa platformasy

  • BK-VT görnüşli wibrasiýa izolýasiýa platformasy

    BK-VT görnüşli wibrasiýa izolýasiýa platformasy

    → BK-VT görnüşli yrgyldy izolýasiýa platformasy esasan poslamaýan polatdan we titremäni izolýasiýa ulgamyndan, aýaklary, howa duralgalaryny, çäklendiriji enjamy, ähliumumy sazlaýyş aýaklaryny öz içine alýan titremäni izolýasiýa ulgamyndan durýar.
    → Esasy programmalar: optiki synag enjamlary, ýerüsti çişlik ölçeýji, konturgraf, mikroskop, elektron synag enjamlary we beýleki takyk gurallar.