banner

Transformatorlar üçin titremä garşy dag

 • BK-MT görnüşi Matrix Wibrasiýa garşy dagy

  BK-MT görnüşi Matrix Wibrasiýa garşy dagy

  Power Dürli güýç transformatorlaryna gabat gelýän transformator üçin titremäni azaltmak enjamy.
  Trans Transformator sesini dolandyrmak in engineeringenerçiliginiň ileri tutulýan önümi, titremäni izolýasiýa derejesi> 95%, sesiň peselmegi 10-20dB.
  Transform Transformator sesine gözegçilik in engineeringenerçilik mysallaryna eýe boluň, degişli gözleg şahadatnamasynyň üsti bilen patent şahadatnamasynyň resminamalaryny özleşdiriň.
  Site Sahypanyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin birden bir transformator titremesini azaltmak enjamyny saýlamak hyzmaty, ýöriteleşdirilen önümler.