banner

Senagat we deňiz hereketlendirijileri

 • BKHQ görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  BKHQ görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

   Elastik element: Kauçuk
   Metal bölegi: Gök sink bilen örtülen polat
   Programma: benzin dwigateli, motor, generator, kompressor, hereketlendiriji, elektrik nasosy, kondisioner.

 • BKDR görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  BKDR görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

   BKDR rezin monta ofynyň ýönekeý gurluşy, gurmagy aňsatlaşdyrýar.
   Tebigat rezin bilen, titremäniň ýygylygy 15Hz (900RPM) pes bolsa, ýokary deflýasiýa bolýar.
   Kük 200 kg-dan 1200 kg-a çenli.
   Heatingyladyşda, kondisionerde, nasoslarda, janköýerlerde, kompressorda, dolandyryş şkafynda giňden ulanylýar.

 • BKP görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  BKP görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  BKP ýörite işlenip düzülen, agramy ykjam we gurmak aňsat bolsa-da, pes ýüklerde uly deflýasiýa berip biler.Allhli uçarlarda pes ýygylykly yrgyldylary izolýasiýa etmek üçin amaly programmalar üçin ideal.Elektron gurallarynda, ölçeg enjamlarynda we synag öýjüklerinde passiw yrgyldy izolýasiýasyny üpjün edýär.Pes ýygylykdaky duşmanlar.

 • BKM görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  BKM görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  Bu montajyň asyl dizaýny kiçi göwrümli we ýönekeý gurnama gämi dwigateli üçin.Şok ýagdaýy üçin gowy.Metalokarky metal gapak rezini ýagdan gorap biler.Dürli görnüşler we daglaryň gatylygy bar, ýük aralygy 32 kg-dan 3000 kg-a çenli, tebigy ýygylygy bolsa 8Hz-den pes.Wibrasiýa izolýasiýasy gaty ýokary.

 • BKH görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  BKH görnüşi Wibrasiýa garşy rezin depeler

  Kauçuk gurnama dik we radial ugurda gowy yrgyldy izolýasiýasyny alyp biler, esasanam 25Hz (1500rpm) tolgundyryjy generator we hereketlendiriji üçin.Kauçuk metal bölegi bilen wulkanizasiýa edilýär, titremäni netijeli güýçlendirip biler.Howpsuz dizaýn enjamlaryň howpsuzlygyny gorap biler.Rangeük aralygy giň we deflýasiýa az, tolgundyrylan ýygylyk 1500rpm-den 3500rpm-e çenli bolmaly.