banner

Takyk pnewmatiki yrgyldy izolýatory

  • BK-PA görnüşiniň takyk pnewmatik izolýatory / Howa-bahar daglary

    BK-PA görnüşiniň takyk pnewmatik izolýatory / Howa-bahar daglary

    → BK-PA görnüşli takyk howa duralgalary, gurallary, elektron mikroskoplary, ýadro magnit-rezonans enjamlaryny ölçemek, CMM ölçemek we takyk işleýiş enjamlary üçin pes ýygylyklarda yrgyldy täsirini üpjün edýär.
    → BK-PA görnüşli takyk howa flotasiýa damping ulgamy serw tarapyndan dolandyrylýan howa çeşmelerini kabul edýär.Şeýle yrgyldy izolýatorlary hem beýikligi, hem titremäni gözegçilikde saklamaly şertler üçin amatlydyr.
    → BK-PA görnüşli takyk howa duralgalary ölçeg gurallarynyň, elektron mikroskoplaryň, synag enjamlarynyň we takyk işleýiş enjamlarynyň berk talaplaryna laýyk gelýär.